"FORMA ARCHITEKTONICZNA NIE MOŻE BYĆ UWARUNKOWANA JEDYNIE FUNKCJĄ, ALE MUSI POWSTAWAĆ W RAMACH ŚWIADOMOŚCI ARTYSTY"
ZVI HECKER